kasacja pojazdów POMIECHÓWEK

Kasacja pojazdów
Sprzedaż części samochodowych
Odbiór odpadów
Surowce wtórne
Unieszkodliwianie odpadów poprodukcyjnych
Sortownia odpadów komunalnych
Usługi asenizacyjne
Czyszczenie kanalizacji
Usługi w zakresie ochrony środowiska
Skup złomu

"EKOZYSK" 1 Sp. z o.o.

Nowy Modlin 45
05-180 POMIECHÓWEK

22 785 59 99
22 785 58 80

www.ekozysk1.pl